TTHERM_00030370

Length: 510 bp

protein Sequence

MKRKVSMLEILQCLLQVGLIYMQFLCDSKKNCSSEQKKSQAYLILFILLVTIVKTKIEGNRWMFIIWLPSFILSIFHKIFHTYTQVEVVYISALLSTLYILLMICFPIYEIPQVIDQTEQSEKYPKYNVSCASFPIDQQKSSMITAYYPTSPEKSNSESSEGDLCMLESDFWDYHYSSIFKQYKVPGFILDIALSGLKKYKVKVEANLPVIQKTNLKPIIFSHGFMGSRTMYSIIMKQLASLGYVVFCVEHYDVIKEKEVEKIKDKVLRKNLFKEVKEQELEARASKIKSMIDLIQDEKELNRLFKQNLSLDKNNITLMGHSYGGATVQCSAFKYTEHVKALVCLDPWLFPMKDSYLEQKLNIPVLYINSESFNKTMLWAEIDQRNQKIFQNCQQKEKSLICYVKDMDHIQQGDIGLAIPYEAKIVNLIRYPLRTLEFNLYNAKLIELFLNNIAFSNQKPEADHLANITKNIFNPLKRDSFQFFRQEFQQNFDSNRQMYTLEFKGKSIFQ*