TTHERM_00052350

Length: 489 bp

protein Sequence

MSTLTKYQDDDQNSNTDIELEIDEPKKRLYVYIQPNDILSLWAIVEDQLKSIKAKHHTMNEIVGMIQKIINAHFTNKKNISTQILSEYLDELSMKKQQLYQNELIPYMAKLALDISNAFQQEPIKLLLQGEKEEQKFTKYQIAVLLSNMFFCTLHKQPDLDNFPLCFDFSKLYMKGTDASLNNLKKEKLKFLFNYFEQVYNDKINLDLCVSFERVNYSYGQQASINDLKKSNITKKSLVEVYSDKSIESGRNLIQVTFANKLIGGGVLNRGALQEEIRYLISPECLVGILLFSELQDNEAIVIQGAQQVSDYEGYGCNLTFKGPYYDDQLEVQEENNMLNVVIVGMDAIDFSKVEIENEKYEHNYQFEQNNVMRDIAKAYTAFRCDNVLKYNNRRQGIITGNWGCGDFKGDKELKFLIQWIAASWCKRELYYCTHNDQLLKAKIEEIYQYLKSTEYTLYQILQFIGSYQVRNKIYSEISLFDYICLLIN*