TTHERM_00069400

Length: 1157 bp

protein Sequence

MSNLGKGNANDFQNNPNFNNLKSIREQILHSDLNLSDLGDQSYQCVHHGKREYFHENGTIKQEITAFDPKSIINYYCEDCREFCCEYCIALGPHNNELHKVSFLKSFAERYYDFIDKFLRSSANQKCSQLFNKIKQMNERQDLISNQAQVIERDAYIEFTHILERLNLAEGNKVSVLQNDIARIQRDINSIEDTVKAFENLASREDRLPFLLFYRSLNQHVIEALSLHVKYQFLQSNNNFFIQKNHLEEITQTPYDLPREISSIKVQMENFKPNDEILKFKDIIIWDLIEEKNKHLESIRVQQSESYQSKLELWTELAKKTFEEFESIQLICHYCGELINDDIINQDCFNNQIFKDRDRSIPITVYSDEVMERGIYGSKRHFWVKPRLRDRQIKLGQLPNIQAGKRKGINRSVAYYNYMKLYQLMFALIKKKKAEKGVDLEQIFQGYDKERSGYCSIIQFQYVLNTVLDLEIDYVERATEFLGTTQKEVNRLNGIPDDEPQEEKNYGENPFAPSFLIREPVPEKPTLVNYIVFLKIMQNPAYLEYESFKVIDYAHIKLHGQNYFIQLDDDLYKQCRLDGNTKVSQQNAKGDFNSTLRGGYNAGKSQEIILRIRHPKGFSRLTVNSKDTVKILKDKISALAQLPVSDFKIFYDQNYSSTAQLLSPDSTSLSLIPKLKNGVELFLKVQAQMANPTLEKKRSLSPTLKAQNQQNLLSVNCNHSLNQRCINCPPQNNPKEKEKDVKIPAYVNKCTHPPGGSCLNCIDTSKKDEKLEKKETQKWLCQHGPNGKCSHCIDADYISNIKHVSFTHFLDEKKLKCKGVHPPTAKCPNCTPPSEQRMTVELNCKNHEPWPKAMCNNCLPPNVVVYRQPYRHVDFAQFMNVREVSNFVQAWTQNSHAEQRVGYMYGYYAEDPNYKGGVRAIIEAIYEPPQIGDISGFQILEDENETLVNTIAEALTLEKIGWIFTTINHDTFLSSHEVRMAARFQEQYRVLHESGYPFSTFITTVLRTGKDNPSEIKPEVYMVSDQAQVLEKNNVFGDSERRKFMKVRESKDERDVLPSIIVSGKQVNEFEPDFLLVNVAHGHSNHNKFSIVKHADFPVENRQEQNKSWEKYSDFHLLIYLAKLVDLETTLVIADAVAKEKDVPETCEELIRGIVGF*