TTHERM_00122460

Length: 244 bp

protein Sequence

MAKYIKYGISATIMFGIVTYGSYKYHQIRSFEEEYYKNSNRKRQFLFNIHQNLAILYDKSVDSYEDLSKINQYRKILLSYAQGFVLETAIGTSRNLKFYPPGVKVLGIDWSSNMLEAAMQKSVNHISYSYKIDDTENLTFKDNVFDTVVDTFGLEYYVNPDKALKEMKRVCKKDGLILILASGQSLYQGLNFFLNYKTPYTVCNYGFFPNRNWEEFIKEEDFEILKKERKINGTVYMYVLRNKK*