TTHERM_00137990

Length: 487 bp

protein Sequence

MIHCLRNIRTVSALQSKISYNLGGGNKRKKTSGDLDNYDVLFVGANLGGICSNHFDKDTHGKYKCFVSFDQPINQIYSVRIPYEQQRVRKSEYIHFSKKSINQFTPSEMLAVKEILPEQNAVVLSSGRRIGYNQLVLATGLKHDFSQIKGFYEALEHPEHPVYANRDPETWRSAQHKYSKYISNFKSGDGYFCIPEYPYAGEVECFNFFVSDEVWKWAQHHGALSPKHTFTIVNANEKFVHYCDSADAFIKERLEKRGIRVEYNTKLLGIELIQIKVHQDGQKATFINTKTGEKSVRDYNNLYSIVPSKRQEFLDKAGLTNGNGLLNVDHQTLQHKKYKNIFGLGDAADLPTTKTFWAGWYQIAVVRNNVKRNLQGQTLNAHYDGFSKVPLFTGHQTLTYVAHSYGGVGNWQHLKHNNGGILAWMRYRSWAKGMAKKFQDFYNGARLGPPYHKVLKSFPELPGSPESQQSSGISKYFPTKTENKAAH*