TTHERM_00276050

Length: 352 bp

protein Sequence

MGEKKYILVLGGSTFMGLQLLQNLCSSENEDYEVYYINRGKKYWNNQVKNIKNAHHIFGNRKEKQEYRKLIEYESKKLGIDGKKKWTAVFDFCGFKYSEVKSAYEALKGKCELYLFISTDSIYDVCDKSVRKEGQPIKEEMACRPKTLTKQAEYKKDDDYAHHKLKCEEFLYNYVEKEELPFVILRLPDVIGPFDDTGRFWAYMKWITEFNKNTLYMDDEANNLKMSFVYSQDVADICLKLINMPKDNILHKSYNIACEEVITLKQMIEQIAKIMDIKLVNIKNTDNASKFYPSVDCGPIDITLAKQMLGWNPTPLEEVLEKTVTFFKQAKGKYREEENYAEKKLYKKIKTD*