TTHERM_00310530

Length: 382 bp

protein Sequence

MNVQMKFLFALDDGQILHWGYVLDSLTSTRILNYYKSSPKLCQTWQKYAPFGRTLSMRLGEEQLNLMNVKTVMQKQAVKFSIGGGFILALNNDGSVFGLGENYKGQLGTGDLGFKHHFEQIKFDTKEKIVDITAGYQHSIFLTESGYLYGTGRANWHQIVPYLKEDKQDSRSYVDFHKIPKRMVIKNEKVKKMSAGFSHTIFLTLSNKIYGIGLNNHGQCGASNLNRITDKPENHIPTNTNKLCDEYHPVYTELDSDEKIIDIAAGKSHNIFITNKKKIFAFGATIHNQIGRLPEFDIDQCSPTQVRIEMEEDEYPTKVKAAFDRSAVFTSNCYVWGGEDLRAIGAENYGPVQNLKKEMGLTSEQIKDVGLGYLHTLVLVEQ*