TTHERM_00391520

Length: 767 bp

protein Sequence

MGLQQSKGIINPTHKVQDDDINLRRQRSLFFPLGENRRIKTIDYLLVACDTLESGGVEKDQSSVLNKDLQEKRKKLKATSSANLQLIEEAFKEYDYNYSKSNVVKINFQLQKKSFDDYLNDLFSNSNTNGFILYFTGQLTEAQQLVINQTENTAVFYDFKNIIKRWRRVPNYTNKHLLIIVDAENSGSILALNKKVHLEEYEDIFGLDQTNESEFKYRRDPTFSIFASQTQRSKDKEFYLGESPNNNFQGDFKNNTRLQNNGKGPNSFNDASVNHVEIDNEKMQSYIQASGFTALFSQYLKSGKPSSITDIAKAKDIQTVLNDNDPFFFGFMVKAYLDFGIFFWARYQKMINQLELNCYVAVGLTIKNSSQANSNNEKIGQFTSQIYQAITDDQKLMLAKDLTETQKVQGLMSSPQKSKVSTLAELDSNNYSDLESKLLHNSVKGQYFGFVGILKKDKKFGNPLFSKPAQAPKTSNQLNLIKSIDNLDVPESNNNLISSLNHLEVSSFQSNNAFKSTILRGNQNLDEGNIVRKHYGMQEYYKEIEGQQNKSEAQFSELYEGMWNEDKFSNYGTYYYSNGDRYEGEYKKGMKSGFGIYYYSNGNIYAGNFEENQMDGVGKFIFTDGEIFIGNFKKNKKEGFGIKKQSYEQVDMILSGKWINDNQNGQFKITLSSLKDVTMNAFFKKGEISENAKYTVKISQDKEVSFNAKWINNRRVQGFQIQEDLKKQESEYSQYLNKIEQFDKEYIKFIPPTIKVESDVKNANKNA*