TTHERM_00475080

Length: 910 bp

protein Sequence

MSYNEYSNEKPRFLSQAQAERRRQQFVEHSINYKLQLRLDKGEKYQGVVEVEFNLTNAGRDLFIDYQGSSIEKVVINKAELGKAGDSYLNQIWNGLFVKLPTQYLNNGRNVVTIVFSNEYCNDGCGLHSFTDTDGKQYIYSQCEPYWCNRIFPSFDQPDLKATLEATIVAPKDWVILSNELKSHEAHFSQQDYKTHNPTMPYSCSILGNIPENNDYHYAVFNKTQLYPTYLFGFVAGPYGEIKCQETYNNIPMSLYCRQSLMVHLQKMSDWLFASTIESMKLYEDLFGYPYPYHKYDSVFCPEYNMGAMENTGLVTFNDLYIFREEKTASSYTSFLNTVTHELSHHWFGNLVTMKWWNDLWLNESFADFISHYIISKMTVSHKPLINIWIEFNLRKSWGYRTDQLNTTHPIACVVENTEAADSIFDGISYSKGSATLRQLMSLMGEKPFSDALKKYFKKFEFRNAVLDDLIEFFDQEFKQLNLGFSLHEWQKSWIQTAGLNECQPVFNPEDRSANASLKIVQTPALPQHPTLRRHKLQVAFFDENANITTYPVLLNEAHETVLNYDASKTQFKAVLLNYGDWGFIKVLLDDISIEFFKLNLHKITDIVTRTLIWRAFFDMVRDGKLSSEEYIDIFINAIPNETSDDIITSQLQYLQGAYSSFTPEQYKLVLGERVFNFLLKYLLSIPAENKNRIIAVRDKLDGFARSDAHIAKLLAWYNGTDEDLKNIEVGLSVQWRIVSLVHKSRKYTREEKTQLFKKQAERDPSDTSKNYEQKCKALDVNAEEREKLWNFYFSAENTLSVRNLEYSWSGFNSSFNHEELEPYFEKFFEKILHVYDTKPKEFANDFYQYLLPNTEDYAKLISRLESLLSNLNEKYVFLQRYIKESIDDCQRKQRTHNCFRTRAPLAKTN*