TTHERM_00532550

Length: 520 bp

protein Sequence

MLYSHYILTVLLSVASLCVNELLVLSRSSPSSKISVSTESGWEGPLITFFSKFLFLLGSVLSKRFILKRGHYYKLKDKSLYNQNIPIGALNYVKGGDITNYYKDYVSGDDDKPKLLKKESILYKRFQLIKKLDPNYEDLRFETGERDPYLESKIVNFRKLVGYGALNAEELDTVLNLDENLMNKYIKRREETNFKDLKKWEVENMLKQEENERQYLEEFLKDYLEMKFNAHYFHDKDDMLLTKIDSIFDSMIYDNENFNIDIQKTVELYSIYNLFLLILSFFASYFNLEFYYAIYQNYELVKPFFFNRILQNHTQGVYFFIKLLTEFLIIIFASTFTNQAPSIATNTLIAIFLLFFANYANYSGVNHKKNWTEFASLIELVKSYFSQDLEVDQLLLLEIRLIQIHQLLGRDDFLRILIDLIISKNPRQLLHTNNPVMFLRENFDLFYNRRAQNWGGGFPRPTVEGIESSWISQSHKDIWINSINQMKNNYEQEKKEYEILKEKLLNKPNSQSKNESYKED*