TTHERM_00535680

Length: 387 bp

protein Sequence

MTSAQTKKSSIENDTVFNGEKEISVGDIRKFIPAEYFVKRESRFLISVLYSLSLTLFTAFLADRYLRLEWAYLPLWIAYAVINGTIATGLWVIQIIFQFAIVIFSIKHSSHECGHKAFSNSDVANDSLGYILHTALLVPYFSWQWSHHVHHSKCNHLTEGETHVPRVDTDPKASMYIKLRDIIGVESFSIWQVLNILVIGWPAYLIFGATGGPARGFSSHFIVPNKLFTKDKLLKVHLSNLGLVIVGYLLYLWARQTSFTYVFAIYFGPYLVVNAWLTGITFLQHTEDTVPHYDKSAWSWLRGALCTIDRNYPEYINALHFDIGSTHVIHHIFHEMPHYNAREANIYLKQILGPAYIKDKKSVTRALFEAGKLACVSEREQGFYYWK*