TTHERM_00600720

Length: 428 bp

protein Sequence

MNKVISLILLILTCSHVSFALIKVSIIREYKPHQKYERFLSSDANVQASQSNKVVSLENYFQMKYFGTIYVGKNQQKMKMLFDSGSDTMWIGSKTCNTCRDSGINNLYDCIETNGCKYTGDPIETIRYLKGQVDGYLASTIVNFSNNNSASPFDFNLLLITNVKDLESYDADGIIGLTYQVSYKRQDTRSPFVKELFQRKIINDQSFSVYLGFKKDDSEITFGGINQDKVNPGSNFIYYLVPPIQAMFWEISVQSLILGSQSYDMSSSTTIVDSGTSVLCFETQTFNNVYEFLKQNVNGLQRKDLYFTYKCGQPLPNIYFTIISADGKKYKYSIESDYYTIKLNGDCAILIDLCPNNNILGEVFMRKYVTHFKYNYKDNKDAIGFALSIADPKDNYLNDSENQDYTKYYILGGVGAGNVNNTDISSKS*