TTHERM_00688790

Length: 501 bp

protein Sequence

MASKYCVLYSLILILLICQVSSLKYETITKLQDVLGSGDSYPSQLPVASSKRALENVKVLFAFSHGVEDQEVYYFYNYLIDRGTKQITLGIDYNGLESDVILSDFYKPSYRIPKQFTMDINKVNFNDYDVIYIPGGLPSSSALRNNQLFIQNLKSFYENKQNQEKLVIFMCSGTEVFIQSGIISDYHGLNLTGSPASVHTFSTYLKAHNIPLNTFTSIPAINLKTYNKPRVILARDPNASTQFVTMVSNEHFHLNEKLPSANDFTPLRTKDGYPAGKFYLKGLFEMIPENTILSSLPIANSIKHLMSQNRFLRSEYQEMLADSQKISLIAMSSGVVQREIDQLFEKLKFSPNLSYTICPGWVKQYKNSQIFTFSYPPTQPLKKIICDYSYEEILEKKIPFDNIIIPGGLFSTNAVLRNDDGFLDFLNQAIKQKSKQILFSSSGLDLLLPLKLKYPDNQLIQRINEVPEDRDVGVDTKLAGLNNRRDKKIISLEQITLSTFN*