TTHERM_00723090

Length: 450 bp

protein Sequence

MSDPILAQFKEALRISLLYFIHFAVFIQCFLMSTLLYILRIILHLFTAIPQLKHLRKSLMRFLPQINPDVYAKAEDLIMSHIEYNIETHKILTEDGYYLTAWRILSSDKKKSQEARSKAPVILMHGLLDCSFSWFVNKERQMCLPYILADQGYDVWCMNNRGNRYSLGHKYFKHIKSNPHYWNYGFDELAKYDVKANVQYVLDTTSHSKVFYVGHSQGSTQMFAKLMEDPQFQEKIKAFIALGPAIYIQNLASNFVKKMFGCGFYQLLDKLGYRNFLVLPKSISRRVGALCHYLPFLYDIGLFKVMNLLCGFPVENKIPRDKISVIVTHEPGGASVRNILQWEQFMKSGEFKKFDFGAQKNMKVYGQTKPPCYNTENLKKITIPQHLFIGTSDIVGNKIDTDRLLQLVNPDSSKIYTLNDYAHLDYVWGTDANTVLYPQIIKILKAHQTT*