TTHERM_00985160

Length: 872 bp

protein Sequence

MSRRNQKKPQAPIGNETNLDFVLQNLEVYKSQIEHYKTQQQQIKEEDLKLLKFKNQDQDGNSGNDDDDEENNSNKQQELLRRVNQIKQQVQLIKKVGSKVEKDLNLNEDENKKNGLSEQQVKEEQLRTITEEQVKYQNLVFNMDYQLDLNESGGHRRHRRETDYDTEKWFEISHDQKNYVSIYANQKTSYCWWLKDYFNKNNYDHLNVSINRLETEAEFYAFDDFSQTIKLTNNSYQTVNIDVNFDNNLCILALLRFLLSLERFNILNIRSSYTRNQYNFEKIGELLETIFAVVFSHRHLQGIHLQVPCEAFQYLVNSSSQISVKDSQLQVYSFSTDLKLVDTNKVQDYFKFLQEFPRLTHVSQQAIPVSATNAVENLNVLLKKVKHANLNLVSIPTQFNFDFYFVNLQHLKLEFGLEPNILTKQKLENLLLSIKQSKNLKFLRLNFYTYVAQETSRKQILKQATTIKNLKNNKNQEETPETKDETPSESTSGMKFFDHLSELTELEDFSVNLQATQEIYDSLHKLLIRSTNLKKFKLSYKYEMEKSKMDTFIDLKNIYETLNNLKRCSVNISNPHGNISYELTNKDSTFYKFKLTLNQELQHAKYTFKQNEFQFNNVKSAKIESSSLESLEDIDSLCKSIASCKNLQNVNIIASLLYPNNIQKNPFNKPNLLFFKQFEQLKNLENVSINCILDQHILNSISEFLEKNKKIKAFILKRYYLLQYYLDYTKLFKTLQQLPELNQVYINQQLEELTVSEVHKQVWENHKQKAFYEPLCEFIKESSQTLQLIDFDQNTVSDDSIKKILESISESKYHHYLRLNPSQSSSLIKSENEEIQELLKACDEKGVLVKAYYKFPLCLPTGTYYDYNSDRW*