TTHERM_01002890

Length: 319 bp

protein Sequence

MNKDLKKFEEQNNIITDETLYFFDEKEQDKILDARPWRSDPRYFKKCKISLLALLKMLSHARMAGSNEVMGLPLGKIQGDTFLIMDVFALPVEATETRVSAGAECNEFMIQTIELLEKAGRKENVRGWYHSHPGYGPYLSGTDVMTQRLQQVGDPMVAIVIDPIRTMVSGKIQIGAFRTYPQDYNAPDDDHREFQSIPLEKIEDYGIHYKSYYQLEVSFFKNSLDNQLIEILWNKYWINTVTSSSLIVNNHYFVTGLNDLSSKISNQKSKSKKSDYLLTLDELLGKNSAQEKEPLKYALEKNQAVLSESIKNLLFSYKI*