TTHERM_01246690

Length: 434 bp

protein Sequence

MNKISQNLVGYQEAKYKLALHLLKRKKIKEMYRMKDVQMLDKPELVISDIQEPKLKPYQALIYQSMKIELSKKGYSDFRFLGQGVQGLVLLAKDSKTNMRYAIKGVQVRDPQGNLDEDLNNRVKQEVEILKKCRDSPYVVSLIDQFEGQQFSYLVLTECQGTLTQILERNQNKRLNEISAIKYANDIAQGLYYIHSKSCLVNDLKMDNILIDYHGNAVVSDFGLADNLINKSGYAMNQYMGNFLYQAPECFDPADPFIGKVYHDEYLKLGVSVRQQPSNRGIDLSFTQNKHKPLNYDGEFKNFVYHKQLKYIIDGLTNFVPKNRMPIKEALIILKGIISFEFQLDEMLIETIDGNTQQFTCSFKNEIEFVKDLSNKFYPIIILLELVNEPTLDYDDANLENEGLIVITCPFLKKYEIYFYIQNSIQQLIFKNDF*