TTHERM_01354260

Length: 336 bp

protein Sequence

MNKLILLSIIMLMPLCLAQNISVEKLLAYNKWSSQHQRVYLNEDEKLFRQMVFFENLQKIQEHNSDPNNTYSINLNQFSDMTKEEFAEKILMKSDFVDHLMKGISQETTHNDANKETQFNSKGVSYAYSIDWRTKGAVTSVKDQGSCGSCWSFSAAGVMESYNFIRNKAALVDFSEQQLVDCVIPANGYNSYGCGGGWPASCLDYASKVGITTLDKYPYVAVQNNCNVTDTNNGFKPKNWIQVANTPDDLKMALNWTPVSVVVDASNWGSYYSGIFNGCDQSHISLNHAVLAVGYDLQGNWILKNSWSAYWGENGYMRLAANNTCGILSYNYLVTA*