TTHERM_01377900

Length: 675 bp

protein Sequence

MDKISQNPVGYQEAKYKLALHLQNRKKIKEMYRMKGIQMLDKAELVQSVKIKPSHLFNNLTCLSSFQSNFIQILTKVSDIQETKLKKPFFAYIYQTMKNELTDKGYSDFRFLGHGDYGLVLLAKDSKTNMRYAIKGVQVRDLDGNLEEDLNNQVKKEVEILKKCRESPYVVSLIDQFEGQQFSYLVLTECQGTLSQILERNQNKRLNEISAIKYANDIAQGLYYIHQKNYLVNDLKMDNILIDYHGNAVVSDFGLADNLTSKSGYTINQYMGNFLYQAPECYDPAEPYIGKIYHDEYLKLGVCVKQEPSNRLFFDNYFLRINYNLVSNKHKELIYDDEFQNFVYHKQLKYIIEGLTNFVPKNRMPIKEALIILKGIISFEFQLDEMLIEMIDGNTQQFTNSLTNQIEFVRDFPNKFYPIMYIYLFILIYLFCQIFQSKNEQTLNQKLNEDHQKIQYVNQLTYFIQNILKYSKQFVKKEAEIEELQKKNLQLKQKINEQEKKIKDLFIQLQQSQNQLINKPQNMMMPMKDEQHVIFEEVKKQENKDELPKEENQILQSLVLSIKKTKFTFILKIACKVFITQCSNQLSYSKQTHVINQYFRMIFDEKINAELTNFHTQNRQMIFDEKINAEFTFIFKIVGSNQYFAMIFDEKKNAELTFIFKIGDCNQYFRMIFDG*