TTHERM_01693300

Length: 253 bp

protein Sequence

MDTISQNLVESQEAKYKLALHLQNRKKVKEMYRMKGVQMLDKPELKVINIQLNINTSLDSNQILSQLTKVSDIQEPKLQPKQASIYYTMKNELTKKGYSDFRFLGQGGQGLVLLVKDSKTNIRYAIKGVQIRDPFGNFYEDVNNQVKQEVEILKKCRDSPYVVSLLDQFEGEQFSYLVLTECQGTLTQILERNQNKRLNEMSAIKYANDIAQGIYYIHSQNCLVNDLKMDNILIDYNGNAVVCKFFTNPNKLD*