Summary
Transcript IDgene_000003813
Gene IDTTHERM_00294560TTHERM_00294550
Length972 bp
Sequence
CAAAAAAAGTATATATAAATATATAGAAGTAAAGCTTTAAGTATGGGAAAAGAGAGATTAAGTACTTCAGGTGCTGGTGTTTCACACTCCATATGGAATAAAATTGCAAATCAACCTGATGATCCTGATAATAAAAAAGTTTAGAATACATCAAGTTTACTTTATTAGCATGCAGATGAAAAGGCGAAGAGTATTTTGGATCTGGCTATATCTCATCAAGTAACAGTTAAGCCAGGGGCTTGCAAAAAATGTGGACATATCGGCCACCTCACCTATTAATGCATGAACTTGCTTTCAAAAGGCTTTTAAATCGATAAATATAAAGAAGAAAAGTAGTAAGAAAGTGCTGAAGAATAATAAAAAGAAATGCTTGAAAAGCTTAGATAGCAAAAAGAATAGTGGAAAAGGGCTAAGGAAGAAAAGAAAAGAATGAAGAAAGAATAGAAAAAAAAATCAAAGAAAAGCAAAAAAGATAAAAAAAAAAAAAAGAAAAGAAGTAAATCCTCTTCTGATTCTGATTCAGAATCCTCACGCTCAAGTAGTAGAAGCAGATCTGCATCCTCTGAAAATTCGATAAAATCAGATAGTTTGAGTGATGATGAAAGATAAAAATCAAGCAAAAAAAGTAAGAAAAATAAGTCTGAAAAGAGGGAATAAAACTCTTCGAGAAGCAGAAGTAGATCTCAATCAAAATCTCCTAAAAAGAGTGGAAAGAAAATAAAGAAAGATAAAAAGTGATAAAATAATATGGCAAACGACTAACTCTTTTAAATAATTTCAAAAATCAATAATTATTTATTATTAAATTTGTAAATTGATATATACTCCATAACATCTTTATTTTACATATAATACTATTGTAATAACCTTTATATAAATCAATCAATTAATTTATCTTTTTGCTAATCATCCTTAAGCGTCAAAGGAGTCTACAGATAATAAAATAGATTTTTTCTCTTTGTCTCCAAAAAT
Expression Profile

NOTE:Microarray expression values were re-normalized using the median value of the normalized expression value for probes located in the corrected gene models.

L-11,047.9 L-2907.1 L-3573.4 S-0781.5 S-3421.4
S-6573.8 S-9507.2 S-12553.3 S-15758.9 S-24635.9
C-0498.5 C-2729.0 C-4602.9 C-6865.7 C-8764.5
C-101,005.8 C-12639.6 C-14642.8 C-16489.7 C-18435.2